26.8.11

Er det manglende efterspørgsel som tvinger efterskolerne til at lytte på brugerne?

Rens Ungdomsskole der i offentligheden mest er kendt for at holde en uofficielt rekord i hvor mange af et hold der kan smides ud, har i år tilladt de unge at ryge tobak i det omfang at de overholder regler, der må betegnes som rimelige og i tråd med hvad man finder på arbejdspladser, der tager human resource området alvorligt.

Men denne normalisering af reglerne i forholdet til samfundet sker ikke uden kritik. Der er kritikere af beslutningen som mener at skolens kursskifte er udtryk for en meget dårligt anbragt konkurrence på kommercielle vilkår for efterskolerne.

Der kan være noget om det. Den øgede opmærksomhed omkring børnenes sikkerhed på basis af dødsfaldet i forbindelse med et kajakuheld på Langeland, men også den senere kæntringsulykke på Præstø Fjord, hvor at skoleledelsen var hurtigt ude med en ansvarsfraskrivelse hvilket lagde det fulde ansvar i hænderne på en død mand medførte et faldende elevtal. Et fald som skolerne dog tilskriver ændrede tilskudsregler. Lignende eksempler på manglende selverkendelse skal man se længe efter.

At en efterskole i lyset af forringede økonomiske udsigter vælger at normalisere sine regler så de ligner almene regler ude i samfundet må ikke forbavse. Efterskoler er forretninger og de må nødvendigvis gøre noget for at komme det store frafald til livs. I artikel i Berlingske Tidende viser at mange skoler oplever et frafald på 25%. Det er mest af alt et udtryk for at efterskolerne i en periode har optaget alt for mange unge, der ikke var egnet til at gå på efterskole.

Det har fået en del af dem til at produktudvikle efterskolerne. Der er nu efterskoler som er en mellemting mellem behandlingshjem og efterskoler, hvilket er en hjælpende hånd til kommunerne, der kæmper med alt for store udgifter til anbringelser uden for hjemmet. Da det ikke findes dokumentation for at anbringelser i det hele taget hjælper, så kan en anbringelse på en efterskole være lige så god som en anbringelse på et behandlingshjem.

Men lige så indlysende er det at se på om der er regler på skolen, som ikke bidrager til andet end at sende elever hjem. Her er rygereglerne et oplagt område. Derfor er der ingen grund til at kritisere Rens Ungdomsskole for at have genindført rygning for de elever som har tilladelse til det fra deres forældre.

Kilde: