25.11.08

Er en privat telefon en privat ting?

Skoler tjekker elevers sms'er, Jyllandsposten, 25. november 2008

Vi er ude i at der her sker en aftale mellem to parter som bestemt ikke er ligeværdige. For eleven er konsekvenserne store. Findes der materiale på telefonen som er af meget privat karakter f.eks. i form af nøgenbilleder af kæresten, hvilket er et helt almindelig fænomen, så overtræder eleven straffelovens paragraf § 264 d.

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Det er ikke besiddelserne af billederne i sig selv, som er strafbare. Det er den fremvisningen af indholdet på telefonen til skolelederen eller en lærer, som gør eleven skyldig i en lovovertrædelse.

Kan skolen sanktionere, hvis de ikke får vist indholdet af telefonen. Med deres pression kan man med rimelighed stille spørgsmålet om hvorvidt at der er tale om at overtræde brevhemmeligheden. Familieadvokaten har en kort artikel om dette emne. Se: Må forældre åbne breve til 17-årig datter?

Den juridiske vurderingen bygger på bestemmelserne i FN's konvention om børns rettigheder, som Danmark har tiltrådt.

Hele processen vanskeliggøres dog ved at den oprindelige aftale er indgået mellem forældrene og skolen. Men hvor at skolen ved at bede om adgang til mobiltelefonen på den måde forsøger at tilføje en ekstra bestemmelse til den oprindelige kontrakt (De fleste efterskolekontrakter nævner ikke retten til undersøgelse af elevernes private mobiler), så kommer man ud i de problemstillinger som ligger bag straffelovens §223, som handler om at en voksen kan straffes for at have sex med en mindreårig. Hvor at man med §223 ligger til grund at den mindreårige kan charmeres til en handling, så kan man med rimelighed mene at eleven ikke kan overskue de fulde konsekvenser af at give læreren eller forstanderen lov til at se indholdet på mobiltelefonen.

Det må derfor på det kraftigste tilrådes at forældrene tager deres ansvar alvorlig og indtrængende beordrer de unge til at nægte skolen at se deres private indhold på telefonen igennem.

Der er tale om en krænkelse af privatsfæren, som kan have voldsomme konsekvenser.