15.2.09

Et ankenævn ved bortvisning fra efterskole er nødvendigt

Det er på tide at vi får et landsdækkende ankenævn for familier, der oplever at en efterskole smider deres barn ud.

Skolerne skal selvfølgelig have lov til at lave forskellige regler for netop deres skoler uden hensyntagen til om de er retfærdige, tjener formål osv. Der er tale om en privat forretning, som må skal have lov til at køre sin forretningsplan, som ejerne vil det.

Men der er simpelthen for mange unge som bliver sendt hjem i løbet af året. Fra 2004 til 2007 steg tallet med 30 procent.

Kilder:
Efterskoler bortviser flere elever, Fyens stifttidende
Elever: Efterskoler bortviser alt for mange, DR

Meget tyder på at de nye rygeregler bærer en stor del af ansvaret. Rygeloven giver netop opholdssteder mulighed for at dispensere fra rygeloven fordi at de unge bor der og rygning historisk har skabt fællesskab. Man skal ikke forglemme at det er et pres for de unge at forlade hjemmet første gang for længere tid og der er brug for aktiviteter og pauser hvor at de har brug for et værktøj til at skabe fællesskab og de kan ikke som andre danske unge sætte sig ned over en øl eller et glas vin, så isen kan blive brudt.

Men rygeloven kan ikke forklare hele stigningen. Der er også tale om at skolerne er blevet mindre tolerante, hvilket bla. kan ses i at mange skoler bruger urintest efter samme mønster som i fængslerne.

Hvad skal der til for at bortvise en elev? I langt de fleste tilfælde kun et rygte!

Bortvisning fra Efterskole, Spørgsmål til Forældrerådgivningen

I alle andre henseender skal der mere til at opfylde en påstand om kontraktbrud. Taler vi om en handel imellem to virksomheder med en underskrevet aftale, er et rygte ikke nok. Det bør heller ikke være tilfældet, når det som kontrakten omhandler, er et menneske som får sin fremtid afsporet ved en sådan beslutning.

Derfor bør alle bortvisninger behandles for et landsdækkende ankenævn og der bør være mulighed for at føre en afgørelse videre i det normale domsstolssystem.

Vi kan ikke være bekendt at retsstillingen for unge mennesker skal være ringere end for varer.